Letselschade op de werkvloer: hoe ga je daar mee om?

Letselschade op de werkvloer: hoe ga je daar mee om?

Jaarlijks raken in Nederland maar liefst 200.000 werknemers gewond door een ongeluk op het werk. En deze cijfers zijn al jaren stabiel. Een deel van deze mensen moet voor behandeling naar het ziekenhuis en houden hier in meer of mindere mate letsel aan over.

Wanneer je als werkgever mensen in dienst hebt, is het daarom belangrijk rekening te houden met zulke situaties. Allereerst natuurlijk om bedrijfsongevallen te voorkomen. Maar indien dit toch gebeurt is het belangrijk om de zaak goed af te handelen. Zowel voor jou als werkgever als voor de werknemer is een correcte afhandeling erg belangrijk in het herstelproces van zowel het letsel zelf als de werkrelatie.

De zorgplicht van een werkgever

In Nederland heeft elke werkgever een zorgplicht voor zijn of haar werknemers. De zorgplicht houdt in dat een werkgever er alles aan moet doen om een bedrijfsongeval te voorkomen. Dit doet de werkgever onder andere door te voldoen aan verschillende voorschriften:

  • Het creëren van een veilige werkplek voor de werknemer
  • Het voorzien in beschermende kleding
  • Het verstrekken van deugdelijk materiaal
  • Het geven van duidelijke veiligheidsinstructies

Door een uitspraak van een Nederlandse rechter in 2012, geldt deze zorgplicht nu ook wanneer je als opdrachtgever werkt met een zzp’er. Ook wanneer je geen vaste werknemers in dienst hebt, kan het dus belangrijk zijn om je bewust te zijn van de zorgplicht die in de Nederlandse wet is vastgelegd.

Bedrijfsongevallenverzekering

Omdat een ongeluk nu eenmaal in een klein hoekje zit is het verstandig om een bedrijfsongevallenverzekering af te sluiten. Je voorkomt hier als werkgever mee dat je in de financiële problemen komt wanneer er een bedrijfsongeval plaatsvindt. Het is in de praktijk namelijk vrij moeilijk om als werkgever onder de werkgeversaansprakelijkheid uit te komen. Dit lukt meestal alleen als je kunt bewijzen dat het bedrijfsongeval het gevolg is van bewuste roekeloosheid of opzet van de werknemer of zzp’er.

Hoewel een bedrijfsongevallenverzekering volgens de Nederlandse wet niet verplicht is, worden werkgevers volgens sommige CAO’s wel verplicht om een verzekering af te sluiten. Kijk dus goed na hoe dit bij de CAO in jouw sector geregeld is. Daarnaast is het verplicht om een ernstig bedrijfsongeval te melden bij de Arbeidsinspectie. Dit is het geval indien een werknemer blijvend invalide raakt, opgenomen wordt in het ziekenhuis of zelfs overlijdt.

Een goede afhandeling

Een goede afhandeling

Een bedrijfsongeval kan veel impact maken. Natuurlijk in de eerste plaats voor de werknemer bij wie het ongeval is gebeurd of diens collega’s. Maar ook voor jou als werkgever kan de impact groot zijn. Het is daarom voor beide partijen erg belangrijk om een ongeval goed af te handelen.

Voor het claimen van de letselschade zal de werknemer jou als werkgever aansprakelijk stellen. Indien de werknemer een letselschadejurist in de hand neemt zal hij of zij daarvoor contact met jou en je verzekeraar opnemen. Op basis van verschillende schadeposten wordt er dan een letselschadevergoeding berekend. Deze vergoeding kan onder andere bestaan uit medische kosten, verlies aan inkomsten, kosten voor thuishulp en smartengeld. Ook worden de kosten van de rechtsbijstand van de werknemer hierin meegenomen.

Het afsluiten van een goede bedrijfsongevallenverzekering kan daarom zeker helpen bij het goed afhandelen van een bedrijfsongeval. Omdat deze verzekering alle kosten dekt en ook de afhandeling regelt hebt je hier als werkgever geen omkijken naar en kun je je richten op de relatie met je werknemer. Dit is voor beide partijen belangrijk op weg naar re-integratie op de werkvloer.