Soorten communicatie

Soorten communicatie

Een boodschap van de ene persoon naar een ander persoon kan op tal van verschillende manieren. Daarbij wordt het ook nog belangrijk hoe je die boodschap gaat overbrengen. Om je een wat duidelijker beeldt te geven van alle soorten communicatie hebben we ze voor je op een rijtje gezet.

Wat is communicatie?

Voordat we beginnen willen we eerst duidelijk benoemen wat we nou precies benoemen met communicatie. In communiceren heb je altijd een ontvangende partij en een uitende partij. De boodschap van uitende partij, op wat voor manier dan ook, moet helder overkomen op de ontvangende partij. Hieronder de verschillende soorten van communiceren.

Soorten communicatie zakelijk

Verbale communicatie

Met verbale communicatie bedoelen we communiceren via woorden. Dit kan direct in iemands gezicht zijn, telefonisch of op afstand. Onder deze soort van communiceren valt ook gebarentaal. Dit komt doordat ieder gebaar in deze taal, staat voor een uniek woord.

Non-verbale communicatie

Non-verbale communicatie is een vorm van communiceren waar je geen worden gebruikt. Denk hierbij aan een zakenman die zijn beste pak aandoet om serieus genomen te worden en de verkeersborden naast de weg. Deze soort van communiceren wordt zowel bewust als onbewust gedaan en helpt vooral met het uitdrukken van emoties.

Vocale communicatie

Onder vocale communicatie verstaan we alles soorten van communiceren die je met woorden doet.

Non-vocale communicatie

Met non-vocale communicatie bedoelt men juist weer gebarentaal.

Para linguïstische communicatie

Hoe woorden worden uitgesproken valt onder para linguïstische communicatie. Door de intonatie of de klemtoon van een woord of zin aan te passen kan de betekenis totaal anders worden. Een voorbeeld hiervan is ‘Wil het een beetje lukken?’ Deze vraag kun je vragend, sarcastisch en boos stellen.

Soorten communicatie bedrijf

Communiceren in bedrijf

Binnen bedrijven wordt er op een andere manier gecommuniceerd dan in het dagelijkse leven. In bedrijven heb je vaak te maken met werknemers en leidinggevenden. Deze partijen communiceren op een andere manier dan dat je dat doet met je vrienden. De verschillende soorten van communiceren binnen een bedrijf hebben we voor je op een rijtje gezet.  

  • Massa: Met massacommunicatie wordt bedoeld dat een persoon of een boodschap een grote groep mensen aanspreekt. Dit kan zowel zijn dat een directeur zijn gehele personeel toespreekt, maar ook een reclameboodschap die wordt gecommuniceerd.
  • Interpersoonlijke: Deze vorm is dan juist weer zeer gericht op de persoon. Deze vorm vindt plaats tussen twee personen waarbij je direct een antwoord krijgt van de ontvangende partij.
  • Marketing: Via deze soort communicatie is het van belangrijk om je product of dienst zo goed mogelijk te verkopen. Dus wat is jouw concrete communicatieboodschap die ervoor zorgt dat iemand overgaat tot aankoop.
  • Interne: Deze vorm omschrijft hoe medewerkers onderling binnen het bedrijf met elkaar communiceren.
  • Thema: Komt er een speciale dag of speciale actie aan en moet er aandacht komen over dat specifieke onderwerp? Dan spreek je van thema communicatie.
  • Actie: Moet er actie en een resultaat behaald worden? Dan spreek van actie communicatie.
Communicatie vrienden

Intentie van communiceren

Hierboven hebben we al veel verschillende soorten van communiceren benoemd, maar wat is het doel achter waarom je het wil communiceren. Ook deze soorten hebben we weer overzichtelijk voor je op een rijtje gezet.

Informatieve

Het doel van informatief communiceren is om informatie te geven aan de andere partij. Het gaat niet zozeer over het verhogen van de kennis van die persoon, maar meer over wat er moet gebeuren.

Entertainment

Communiceren via entertainment moet voornamelijk leuk zijn. Denk aan een grappig verhaal wat je vertelt aan vrienden, een cabaretier op het podium of als je je familie vertelt over het werk.

Educatieve

Het doel van educatief communiceren is om het kennisniveau van een ander persoon omhoog te brengen. Denk hierbij aan een leraar en een klas, maar ook tijdens het volgen van een workshop of cursus.

Overtuigende

Heeft iemand een eigen mening of visie over een onderwerp en wil die die duidelijk maken/ overbrengen aan een ander persoon? Dan spreken we van overtuigende communicatie.

Hopelijk hebben alle bovenstaande soorten communicatie jou een stukje verder geholpen over wat het nou precies is.