Wat is productie-, product-, verkoop- en marketingconcept?

Productieconcept

Iedere ondernemer heeft zijn eigen manier van ondernemen. Dit komt doordat iedere ondernemer zijn eigen ideeën heeft over hoe die zijn of haar geld wil verdienen. Daarom zijn de productieconcept, productconcept, verkoopconcept en marketingconcept methode in het leven geroepen. Deze methodieken omschrijven ieder een manier van ondernemen en hoe je de consument wil bereiken.

Betekenis productieconcept?

Het productieconcept is voor bedrijven die hun product graag zo toegankelijk mogelijk willen maken. In de meeste gevallen uit zich door het product voor een zeer lage prijs aan te bieden. Kortom, massa = kassa. Door zeer veel processen te automatiseren en het product zo goedkoop en zo massaal mogelijk te produceren, wordt de prijs verlaagd. Hierdoor wordt het toegankelijker voor meer consumenten en de grote massa zorgt ervoor dat er een goede omzet wordt behaald.

Henry Ford is de bedenker van het productieconcept. Hij wist dat alle Amerikanen wel een auto zouden willen kopen als ze er een konden betalen. Daardoor werden er lopende banden in de fabrieken aangelegd en werden de auto’s zo massaal mogelijk geproduceerd. Hierdoor gingen de prijzen omlaag en werd het dus betaalbaar voor de gewone consument om een auto te kopen.

Voordelen productieconcept

 • Zeer grote doelgroep bereiken;
 • Efficiënt een markt aanspreken;
 • Massa = kassa.

Nadelen productieconcept

 • Hoge investeringen maken voor kosten verlagen;
 • Consument stapt gemakkelijk over als concurrent nog lagere prijzen heeft;
 • Consument kan later overstappen naar luxere variant.
Productconcept

Betekenis productconcept

Het productconcept omschrijft dat consumenten op zoek naar een product met een goede prijs/ kwaliteitverhouding. Consumenten vergelijken daarbij het product veelvoudig met die van concurrenten en gaan een afweging maken. Het productconcept gaat voornamelijk om productverbetering en producteigenschappen. Hierdoor komt de taak bij de ondernemer te liggen om de kwaliteit van het product zo goed mogelijk te maken. Ervan uitgaande dat des te beter het product wordt, des te meer er worden afgezet. Hierbij wordt voornamelijk gekeken naar het product zelf en niet zozeer naar omheen liggende extra services die nog aangeboden kunnen worden.

Voordelen productconcept

 • Zeer interessant voor consumenten als je een perfect product hebt;
 • De verkoopprijs van het product minder relevant voor de gebruiker.

Nadelen productconcept

 • Concurrenten kunnen vrij gemakkelijk ideeën overnemen;
 • Steeds bezig blijven om het product te verbeteren.
Verkoopconcept

Betekenis verkoopconcept

Met de verkoopconcept strategie worden producten niet gekocht, maar verkocht. Hiermee bedoelen we dat consumenten worden gemotiveerd om het product te kopen. Denk hierbij aan reclame campagnes en huis aan huis verkopers. In sommige markten is er geen behoefte bij de consument om over te gaan tot aankoop, via het verkoopconcept wordt deze behoefte aangewakkerd om toch over te gaan tot aankoop. Deze methode wordt vaak gebruiker in een verzadigde markt. Dit betekent dat het aanbod de vraag overstijgt en dat er eigenlijk te veel aanbieders zijn. Door slimme reclame campagnes proberen bedrijven dan toch om consumenten over te laten gaan tot aankoop. Denk bijvoorbeeld aan autoverzekeringen.

Voordeel verkoopconcept

 • De methode om bestaansrecht te blijven houden in de markt;
 • Concurrenten uit de markt concurreren.

Nadelen verkoopconcept

 • Consumenten vaak achteraf spijt van aankoop;
 • Lastig om relatie op te bouwen met de klant;
 • Hoge marketingbudgetten nodig om consument te bereiken.
Marketing concept

Betekenis marketingconcept

Marketingconcept is kortgezegd het meest compleet van de bovenstaande concepten. Je gaat namelijk uit van de vraag en de behoeftes van de klant en speelt hierop in als bedrijf zijnde. De gehele onderneming moet hier dan ook op ingericht zijn. Dus mocht de klant een behoefte hebben aan een extra service, dan is het gewenst om ook deze extra service aan te gaan bieden. Door steeds mee te bewegen met de behoefte van de consument blijft je onderneming belangrijk en behoud je je klanten.

Ieder proces en iedere handeling moet afgestemd worden op je klanten. Dus de onderliggende afdelingen van een bedrijf moeten goed met elkaar overleggen over hoe ze samen de behoefte van de klant het beste kunnen vervullen. Dit betekent ook dat er niet altijd gekozen mag worden voor de goedkoopste of de meest winstgevende oplossing, mocht daarmee de behoefte van de klant niet vervuld worden.

Voordelen marketingconcept

 • Complete behoefte van consument wordt vervuld;
 • Relatie opbouwen met de klant;
 • De strategie tot een duurzame en tijdloze onderneming.

Nadelen marketingconcept

 • Niet altijd direct winstgevend;
 • Zeer tijdsintensief.

Hopelijk heeft onze informatie over productieconcept, productconcept, verkoopconcept en marketingconcept jou meer inzicht gegeven in de verschillende vormen van ondernemen.