Negatieve woorden alfabet

Negatieve woorden

We hebben eerder al het positieve woorden alfabet opgenoemd, maar er zijn natuurlijk situaties dat je collega’s even op scherp wil zetten. Daarom publiceren we deze keer het negatieve woorden alfabet. Let erop dat deze woorden zijn bedoeld om het maximale rendement uit een persoon te halen, niet om een ander te kleineren of te beledigen.

Negatieve woorden met een A:

Akelig, afschuwelijk, afgrijselijk, alarmerend, alleen, achtergesteld, afgunstig, armzalig, aangeklaagd, afzijdig, arrogant, angst, afsnauwen, afkeuren, afgedankt, aso, aanvallen, agressief, achterdochtig, argwanend, aarzelen.

Negatieve woorden met een B:

Beducht, begoocheld, bang, bevreesd, belast, bezwaard, beperkt, bruut, beest, bewogen, besluiteloos, botsen, bitter, bedrogen, beroofd, bijtend, beschuldig, beklaagd, beschaamd, bedriegen, bezwaarlijk, boos, benauwd, bezorgd, beschamend, bedrieglijk, bedroevend, bevooroordeeld, beperkt, bende, berouw, belachelijk, bedreigd, bekritiseren, bezwaar, bezeten, bestraft, beledigen, beroerd, berispen, beroven, bekrompen.

 Negatieve woorden met een C:

Cynisch, conflict, chagrijnig, corrupt, chaotisch.

Negatieve woorden met een D:

Depressief, droevig, deerlijk, denigrerend, dol, dom, dwaas, dor, dwaas, doosbang, droefenis, drama, dwarsbomend, dwingen.

Negatieve woorden met een E:

Eigenzinnig, eigenwijs, eenzaam, ellendig, erbarmelijk, eigenaardig.

Negatieve woorden met een F:

 Flauw, fobisch.

Negatieve woorden met een G:

Gebukt, gedegradeerd, gedevalueerd, gedeprimeerd, gruwelijk, geïsoleerd, geschokt, geklaag, gek, gejaagd, gemeden, gebrekkig, gekleineerd, gekweld, grimmig, geschonden, gekrenkt, gezondigd, gedwarsboomd, gevreesd, geslagen, geïntimideerd, gierig, geruïneerd, gebrekkig, gehinderd, gemarteld, gealarmeerd, geïrriteerd, geërgerd, gesloopt, gefrustreerd, gepijnigd.

Negatieve woorden met een H:

 Huiveringwekkend, hopeloos, huiliger, humeurig, hatend, hatelijk, hoogmoedig, hachelijk, harteloos, hulpeloos, huichelaar, hypocriet, hysterisch, hebzucht, hinderend, haatdragend.

Negatieve woorden met een I:

In de war, in de steek gelaten, in strijd met, incompetent, ineffectief, inhalig, inadequaat, irriterend.

Negatieve woorden met een J:

Jammerlijk, jaloers, jagen.

Negatieve woorden met een K:

Koppig, klef, kapot, knoeien, kinderachtig, kregelig, krankzinnig, krachteloos, kwaad, kil, kritisch, knorrig, kwetsbaar.

Negatieve woorden met een L:

 Lastig, lafhartig, lafbek, lusteloos, leugenaar, liegen, lomp, leugens, laaiend, lui.

Negatieve woorden met een M:

 Misselijk, misselijkmakend, misbruikt, misdeeld, muiterij, manipulerend, machteloos, materialistisch, moe, materteling, mislukt, meedogenloos.

Negatieve woorden met een N:

Naar, namaak, nep, neerslachtig, nalatig,  nutteloos.

Negatieve woorden met een O:

Ongerust, opgesloten, onverzettelijk, onbegrijpelijk, onbegrepen, onbegrip, onecht, onverantwoordelijk, onvergeeflijk, ongedurig, onuitgemaakt, opgelicht, ontnormen, onbekwaam, opstandig, oproerend, onzeker, onvast, ongeorganiseerd, ontwricht, ongeduldig, opstandig, onbezonnen, onvriendelijk, ondankbaar, onaangenaam, onmachtig, ongelukkig, onnadenkend, onhandig, ontevreden, onbelangrijk, onaangenaam, oppervlakkig, onverstandig, onderschat, onoprecht, onwaardig, onterecht, onplezierig, ontroostbaar, onvolledig, ontaard, ongemakkelijk, onwetend, onzinnig, onverantwoordelijk, ongebruikt, onbeschermd, ongedisciplineerd, onredelijk.

Negatieve woorden met een P:

Passief, paniekerig, pessimistisch, prikkelbaar.

Negatieve woorden met een R:

Rammelend, rauw, rusteloos, razend, rebels, roerig, raar.

Negatieve woorden met een S:

Somber, stockerend, schrikken, strijd, slap, slecht, sarcastisch, spottend, schrikbarend, stom, stommiteit, schamen, spijt, schuchter, schuldig, smerig, smoesjes, straf, slaan, smijten, schandalig, schraal.

Negatieve woorden met een T:

Trouweloos, terneergeslagen, treurig, twistend, troosteloos, tegengesteld, teruggetrokken, twijfel, twijfelachtig, terughoudend, teleurgesteld, timide.

Negatieve woorden met een U:

Uitgeput, uitputtend, uitgesloten, uitzetten, uitbuiten.

Negatieve woorden met een V:

Verlaten, vervreemd, verbijsterd, verbluft, vergeten, vreselijk, verschrikkelijk, verzettend, verbolgen, verguisd, verkeerd, vals, verdrietig, vaal, veelbewogen, verontrust, verbannen, verstoten, verbitterd, vernederend, verwoest, verdoemd, vermoeid, verzwakt, verslapt, vijandig, verlamd, verachtend, vreselijk, verschrikkelijk, vervelend, verdacht, vijandelijk, verwaarloosd, vermeden, verlegen, verminkt, vernederend, verwerpen, vreugdeloos, verbitterd, vuil, vies, verstoteling, verliezen, verloren, verontwaardigd, verkeerd, vrezen, vervolgen, verstikken, verontrustend, vrekkig, vermoeiend, verwaand, vervloekt, verspilling, verraden.

Negatieve woorden met een W:

Woedend, wraak, wanhopig, woelig, waardeloos, wraakzuchtig, waanzin, wegsturen, wrok, weemoed, wreed, wanhopig, wantrouwen, wanhopig, weerzinwekkend, walgen.

Negatieve woorden met een Z:

Zonde, zenuwachtig, zenuwslopend, zenuwen, zwaar, zwak, zorgeloos, zorgwekkend, zondig.

Hopelijk helpt ons negatieve woorden alfabet met het beter verworden van jouw boodschap. We benoemen nogmaals om de suggesties alleen te gebruiken als opbouwende kritiek. En wees er ook zeker van dat je de juiste persoon tegenover je hebt.