Gevoelens en emoties lijst

Lijst emoties gevoelens

Soms is het lastig om op de juiste woorden te komen. Je weet wel hoe je je voelt in je hoeft, maar het is lastig om het juiste woord te kiezen wat het omschrijft. Geen zorgen, wij hebben een lijst opgesteld met alle gevoelens en emoties. Om ervoor te zorgen dat iedereen zijn of haar emoties of gevoelens kan verwoorden, hebben we een lijst gemaakt zowel de positieve als de negatieve gevoelens en emoties. Eerst benoemen we alle positieve suggesties aan de hand van het alfabet en daarna de negatieve.

Positieve emoties en gevoelens met een A:

Aandachtig, ademloos, acceptatie, attent, authenticiteit, aanraking.

 Positieve emoties en gevoelens met een B:

Bemoedigd, betoverd, blij, betrokken, betekenis, beweging, bescherming, bezorgd, bruisend, bevredigd, bevreesd, bezield, bewondering, betrokken.

Positieve emoties en gevoelens met een C:

Creativiteit, comfortabel, competent.

Positieve emoties en gevoelens met een D:

Dankbaar, Dolblij, delen.

Positieve emoties en gevoelens met een E:

Eerlijk, enthousiast, energiek, eenheid, eigenheid, extase, euforisch, , extatisch, emotioneel.

Positieve emoties en gevoelens met een F:

Fascinerend, fysiek, fit.

Positieve emoties en gevoelens met een G:

Gesterkt, gestimuleerd, geïntrigeerd, geanimeerd, gepassioneerd, geprikkeld, gelukzalig, geestdriftig, gerust, gelukkig, gelijkmoedig, gecentreerd, geïnspireerd, glorieus, giechelig, gerustgesteld, geduldig, geaccepteerd, geliefd, genegenheid, gesterkt, gestimuleerd.

Positieve emoties en gevoelens met een H:

Hartelijk, hoopvol, helder, hartstochtelijk, harmonie, heelheid, helderheid, humor.

Positieve emoties en gevoelens met een I:

ijverig, integriteit, ingelijfd, inspiratie.

Positieve emoties en gevoelens met een J: 

Juist.

Positieve emoties en gevoelens met een K: 

Kalm, koel.

Positieve emoties en gevoelens met een L: 

Liefdevol, levendig, leren.

Positieve emoties en gevoelens met een M: 

Mededogen, machtig, mooi.

Positieve emoties en gevoelens met een N: 

Nabijheid, nieuwsgierig, nostalgisch.

Positieve emoties en gevoelens met een O:

Opgelucht, opgetogen.

Positieve emoties en gevoelens met een P: 

Positief, plezier, prachtig.

Positieve emoties en gevoelens met een R: 

Rustig, respect, rust, ruimte.  

Positieve emoties en gevoelens met een S: 

Stralend, sereen, stil, strijdlustig, sprankelend, smartelijk, spelen, spiritueel, schoonheid, sterk.

Positieve emoties en gevoelens met een T: 

Teder, trots, tederheid, tevreden, toegenegen.  

Positieve emoties en gevoelens met een U: 

Uitbundig.

Positieve emoties en gevoelens met een V: 

Vriendelijk, verfrist, verjongd, vernieuwd, verwachtingsvol, verdiept, vredig, verbaasd, verbluft, verlangend, verrast, versterkt, verwonderd, vurig, vrolijk, verbaasd, verbluft, verlangend, verwonderd, vurig, voldaan, vervuld, verliefd, vastberaden, veiligheid, verbinding, vertrouwen, verrukt, verrassing, vrijheid, vredig, vervulling, vieren, vrede, veilig, verbonden.

Positieve emoties en gevoelens met een W: 

Waakzaam, warm, waardevol.

Positieve emoties en gevoelens met een Z: 

Zacht, zachtmoedig, zelfbewust, zelfverzekerd, zelfexpressie, zekerheid, zorg, zorgzaam, zalig.  

Positieve emoties gevoelens

Negatieve emoties en gevoelens met een A:

Angstig, afkerend, alert, aarzelend, afwezig, afstandelijk, afgunstig, achterdochtig, argwanend, autonomie, aangetast, afgescheiden, afgewezen, afhankelijk, afschuw, alleen, apathie, agitatie, afgemat.

Negatieve emoties en gevoelens met een B:

Bang, boos, bedroefd, beschaamd, bezorgd, bedrogen, bedreigd, beschutting, beschaamd, beledigd, beteuterd, bezield, beverig, behaaglijk, balend, berouw, beduusd, benauwd, breekbaar.

Negatieve emoties en gevoelens met een C:

Chagrijnig.

Negatieve emoties en gevoelens met een D:

Doodsbang, droevig, dipje, depressief.

Negatieve emoties en gevoelens met een E:

Eenzaam.

Negatieve emoties en gevoelens met een F:

Futloos, furieus, frustratie, falen.

Negatieve emoties en gevoelens met een G:

Geagiteerd, gealarmeerd, geschrokken, gefrustreerd, geïrriteerd, gebroken, gekweld, gekwetst, gespannen, gevoelig, getergd, gespannen, gebruikt, gedeprimeerd, geïntimideerd, gehinderd, gewantrouwd, getiranniseerd, gejaagd, gepasseerd, gehaast, geremd, gespannen, geschokt,

Negatieve emoties en gevoelens met een H:

Haatdragend, hopeloos, hulpeloos, hunkerend, horror, haat, hysterisch, heimwee.

Negatieve emoties en gevoelens met een I:

In paniek, irritatie.

Negatieve emoties en gevoelens met een J:

Jaloezie.

Negatieve emoties en gevoelens met een K:

Kwaad, kwetsbaar, koud.

Negatieve emoties en gevoelens met een L:

Leeg, lusteloos, liegen.

Negatieve emoties en gevoelens met een M:

Minachtend, melancholiek, machteloos, moedeloos, moe, miserabel, misbruikt, mishandeld, miskenning.

Negatieve emoties en gevoelens met een N:

Nerveus, nervositeit, schuldig, schuldgevoel, neerbuigend, netelig, nutteloos.

Negatieve emoties en gevoelens met een O:

Ongerust, ontzet, ontevreden, onzeker, ontsteld.

Negatieve emoties en gevoelens met een P:

Perplex, pijn, paniekerig, pijnzend, pessimistisch.

Negatieve emoties en gevoelens met een R:

Radeloos, ruzie, rouwen, rancuneus, razend.

Negatieve emoties en gevoelens met een S:

Slaperig, smachtend, schaamte, schuldgevoel, spijt, somber, schijngevoelens, stress, schuldig, sceptisch.

Negatieve emoties en gevoelens met een T:

Treurig, teleurgesteld, terneergeslagen, triest, teruggetrokken,  tegenzin, twijfel.

Negatieve emoties en gevoelens met een U:

Uitgeblust, uitgeput, uitgelaten.

Negatieve emoties en gevoelens met een V:

Verward, vijandig, verschrikt, versteend, verontrust, verbijsterd, verloren, verbaasd, verbouwereerd, vermoeid, verward, verschrikt, verdrietig, verslagen, verontwaardverbigd, verveeld, vervreemd, verlangen, verwarring, verwijt, verraden, verwaand, verrukt, verdrietig, vurig, vernederd, verwaarloosd, verraden verlangend, verdoofd, verkeerd, verlegen, verbitterd, verontrust, verbolgen.

Negatieve emoties en gevoelens met een W:

Wantrouwend, walging, wanhopig, wiebelig, woedend, weemoedig,

Negatieve emoties en gevoelens met een Z:

Zelfingenomen, zenuwachtig, zwak, zwaarmoedig, zelfmedelijden, zelfverwijt, zinloos.